jueves, 30 de enero de 2014

DESPRÉS DE LA MAREA BLANCA

ARA, 29 de gener de 2014

La retirada de la privatització de la gestió de sis hospitals públics a Madrid tanca, de moment, un episodi que ajuda poc a millorar el bon ús dels escassos recursos de la nostra sanitat. No és gens estrany que professionals i ciutadans, acostumats a que no es rendeixen comptes, a la manca de transparència i al capitalisme d’amics, només vegin riscos en aquestes propostes: responsables públics que defugen de les seves responsabilitats en benefici privat, portes giratòries, contractes opacs i massa flexibles, licitacions sense cap garantia de competència efectiva, absència d’informació i d’avaluació dels resultats, etc. Ara bé, gestió privada amb un sector públic que se’n va de vacances no és cap bona solució, ni ho és tampoc deixar les coses com són ara en la gestió pública. El dia després, més que celebrar haver parat una reforma ideològica, amb ajuda del tacticisme electoral, la marea el podria emprar en repensar els canvis necessaris en la gestió sanitària amb fonament i participació.